LOGO HANA voor web

Welkom

De huisartsenkring Noord Antwerpen verenigt de huisartsen van:

  • 2170 Merksem
  • 2180 Ekeren
  • 2900 Schoten
  • 2940 Stabroek Hoevenen
  • 2030 Antwerpen
  • 2040 Berendrecht Zandvliet Lillo

De kring organiseert maandelijks een wetenschappelijke bijeenkomst voor zijn leden. Verder is de kring het eerste aanspreekpunt voor overleg over de organisatie van de lokale gezondheidszorg met al de andere partners in de regio (ziekenhuizen, apothekers, gemeentebesturen, enz.).   

Het is niet de bedoeling om via dit medium antwoorden te formuleren op medische vragen noch in het algemeen noch persoonlijk.


Bedankt

Bedankt aan alle bedrijven en organisaties die met hun donaties van beschermingsmateriaal mee de opstart mogelijk maakten van ons triagecentrum in maart 2020!

Bedankt aan alle huisartsen die mee hun schouders zetten onder de Test- en triagecentra in Merksem en Stabroek en onze Huisartsenwachtpost!

Bedankt aan alle vrijwilligers, studenten en medewerkers!

Bedankt aan alle huisartsen die zich elke dag blijven inzetten voor de zorg voor hun patiënten!