Zorgtrajectcontract

 

Het zorgtrajectcontract is een geschreven verbintenis voor onbepaalde duur.

Het moet getekend worden door 3 personen:

  • patiënt
  • huisarts
  • specialist

De huisarts dient een kopie van het getekende contract op te sturen naar het ziekenfonds.

Op de datum dat het ziekenfonds de kopie ontvangt, begint het zorgtraject te lopen.

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds laat aan de patiënt en de artsen weten wanneer het contract start.

De patiënt is volledig vrij om te bepalen of en wanneer hij/zij een zorgtrajectcontract sluit.

Het zorgtrajectcontract stopt wanneer de patiënt niet 2 maal per jaar langs de huisarts gaat of niet 1 maal per jaar naar de specialist.