Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Er zijn 2 soorten: medische voorwaarden en andere voorwaarden.

Medische voorwaarden
Een zorgtraject kan aangegaan worden indien de patiënt diabetes type 2 heeft en indien

  • hij/zij momenteel een insulinebehandeling met 1of 2 insuline-injecties per dag volgt of wordt behandeld met incretines
  • OF de behandeling met tabletten onvoldoende is en een behandeling met insuline of incretines wordt overwogen

Patiënt voldoet niet aan de voorwaarden van het zorgtraject indien

  • zij zwanger is (of een zwangerschapswens heeft)
  • zij/hij diabetes type 1 heeft

Andere voorwaarden

  • het globaal medisch dossier laten beheren door de huisarts
  • ten minste 2 maal per jaar de huisarts raadplegen en ten minste 1 maal per jaar de specialist
  • een zorgtrajectcontract tekenen

Jaarlijks wordt het zorgtraject automatisch verlengd zolang je aan de voorwaarden voldoet.