Lokale Multidisciplinaire Netwerk 

Noord Antwerpen

Voordelen van het zorgtraject

 Algemeen

 • door de ondersteuning van verschillende zorgverstrekkers kan hij zijn ziekte beter begrijpen en ziet hij de noodzaak van een individueel zorgplan beter in 
 • hij krijgt een nauwgezette en vooraf geplande opvolging van het ziekteverloop door de huisarts, zijn specialist en andere zorgverleners
 • hij heeft meer inzicht in zijn ziekte door de educatie. Dit kan zijn motivatie en die van zijn omgeving helpen versterken zodat hij voluit voor het opvolgen van het zorgplan en het behalen van individuele doelstellingen gaat 
 • hij krijgt een volledige terugbetaling (volgens het RIZIV-honorarium) voor raadplegingen bij u als spilfiguur in het zorgtraject en bij de specialist van de ziekte
 • naargelang de ziekte (diabetes of chronische nierinsufficiëntie) krijgt hij betere toegang tot specifiek materiaal, diëtetiek, podologie, educatie of bepaalde geneesmiddelen.

 

Materiaal

Vanaf 1.05.2018 hebben de patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, maar enkel op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben.

Glucometer

 • Naast een voorschrift van de huisarts heeft de patiënt ook een attest van de diabeteseducator nodig met vermelding van het type glucometer om zijn/haar glucometer te verkrijgen bij de apotheker of erkende thuiszorgwinkel.
 • 1x om de drie jaar kan de patiënt gratis een nieuwe meter ontvangen (opnieuw via dezelfde procedure).

 Strips en lancetten

 • 3x50 strips + 100 lancetten
 • Op voorschrift hernieuwbaar na 6 maanden

Dit zelfzorgmateriaal wordt in het kader van het zorgtraject volledig terugbetaald, maar alleen voor patiënten die een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben.

 

Diabeteseducatie

 • De huisarts maakt een voorschrift voor diabeteseducatie op zodat kan worden doorverwezen naar een diabeteseducator (noteer 'ZTD' of 'zorgtraject diabetes' op het voorschrift!). Gelieve educatie in de eerste lijn voor te schrijven. Educatie in de tweede lijn kan enkel bij onvoldoende aanbod in de eerste lijn of een complexe medische toestand van de patiënt. Op 1.05.2018 werden de 3 modules opstart-, opvolg- en extra educatie afgeschaft. Elke patiënt heeft sindsdien recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar. Elke patiënt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen.
 • De patiënt krijgt een verwijsbrief mee voor de educator.
 • De verplichting om educatie voor te schrijven in bepaalde gevallen is niet meer geldig sinds 1.05.2018
 • De diabeteseducatie wordt in het kader van het zorgtraject volledig terugbetaald.

 

Podoloog

 • Indien aangewezen, heeft de patiënt op voorschrift recht op 2x45 min. per jaar bij de podoloog (noteer 'ZTD' of 'zorgtraject diabetes' op het voorschrift!)
 • De huisarts geeft een verwijsbrief mee
 • De patiënt betaalt een persoonlijk aandeel (remgeld)

 

Diëtist

 • Indien aangewezen, heeft de patiënt op voorschrift recht op 2x30 min. per jaar (noteer 'ZTD' of 'zorgtraject diabetes' op het voorschrift!)
 • De huisarts geeft een verwijsbrief mee
 • De patiënt betaalt een persoonlijk aandeel (remgeld)