Lokale Multidisciplinaire Netwerk 

Noord Antwerpen

Zorgtraject

Het zorgtraject werd door het RIZIV ingevoerd om de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte beter te organiseren en te coördineren. De huisarts kreeg hierbij de rol van spilfiguur in samenwerking met de andere zorgverleners wordt de patiënt geïnformeerd en gemotiveerd zodat hij zich actief inzet voor zijn gezondheid. Een (h)echte samenwerking geeft ook meer kans tot verbetering van de zorgkwaliteit. De zorgtrajecten zijn van toepassing voor patiënten met:

 

 

Patiënten met Diabetes Mellitus Type 2 kunnen ook in aanmerking komen voor het zogeheten voortraject of komen terecht in tweede lijn via de diabetesconventie. Een schematisch overzicht van de diabetessystemen is te vinden in deze vergelijkende tabel (versie april 2018).