Lokale Multidisciplinaire Netwerk 

Noord Antwerpen

Veranderteam

In het teken van de eerstelijnszone roepen wij regelmatig alle zorgverleners en welzijnsactoren op om mee na te denken over de toekomst van onze zone. Vanaf nu zal dit onder een gestructureerde vorm gebeuren. Vanuit de pilootprojecten die begeleid worden door Flanders Synergy raadt de overheid volgende werkwijze aan:

Een klein groepje mensen uit zorg en welzijn komt regelmatig samen om vragen te beantwoorden en zo vorm te geven aan de toekomst van de eerstelijnszone. Deze groep wordt het veranderteam genoemd. Dit team heeft echter geen beslissingsmacht en toetst daarom alle ideeën regelmatig af bij een grotere groep van welzijns- en gezondheidswerkers uit de zone. Deze grote groep wordt het veranderforum genoemd en komt een drie tal keer per jaar samen.

Om te bepalen wie er in het veranderteam mocht zetelen bedachten we met het veranderforum (op 28 mei 2018) criteria die zorgen voor een goede en evenwichtige samenstelling. Nadien kwamen de kandidaturen voor de zetels in het veranderteam vlot binnen en zo kunnen we nu het team aan jullie voorstellen:

 

Organisatie Naam (namen indien duo mandatarissen)
Gemeente/OCMW Schoten Gina Van Leijsen / Lieve Verheyden
Gemeente/OCMW Stabroek Heidi Vierbergen
Stad Antwerpen Daan Sanders/ Katrien Monten
Rusthuis Koningshof Nico Vervat
Zorgbedrijf Antwerpen Frank De Roeck/ Peter Stappaerts
DMW (CM) Dominique Put
Thuiszorg (de Voorzorg) Rudy Cornelis / Jan Antonis
Gezinszorg Villers Vonneke Beeker
Apotheker Wim Aerts

Vroedvrouw / verpleegkundige

in multidisciplinaire praktijk

Cathleen Gavel
Thuisverpleging Sharon Schoeters / An Bernaerts
CAW Antwerpen Yves Dingens / Monique Gauquie
   
SEL Amberes Liane De Boeck / Stef Spiessens
LMN Noord Antwerpen Liselot Janssen/ sept - febr: Sandra Aernouts)

 

 

Wijziging Zorgtraject Diabetes

Wijziging: terugbetaling zelfzorgmateriaal

Recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal enkel voor patiënten met insuline- of incretinemimetica-behandeling.

Wijziging: educatie

Afschaffing van:

 • 3 modules opstart-, opvolg- en extra educatie
 • verplicht te volgen educatie

Invoering van vijf sessies per jaar:

 • Gegeven door een diabeteseducator
 • 1 verstrekking moet thuis plaatsvinden
 • Eénmalig recht op op 5 extra sessies tijdens hetzelfde jaar of het volgende jaar
 • Voor alle patiënten (ook indien zij reeds educatie hebben gekregen via conventie of educatie tot zelfzorg)
 • Educatie mag thuis, in de praktijkruimte of in groep gegeven worden
 • Individuele sessie: 30 min - groepssessie: 2 uur (max. 10 personen)
 • Educatie is niet meer verplicht, maar wordt sterk aanbevolen (zeker in kritische situaties)

Bijkomende info

 • In 2018 kunnen educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving voorgeschreven en gegeven worden (tot ten laatste 31/12/2018).

Na afloop ontvangt de huisarts een verslag

Eerstelijnszone goedgekeurd

In 2017 werden grote veranderingen in Welzijn en Gezondheid aangekondigd. Meer samenwerking over deze domeinen heen is opportuun en zal worden gerealiseerd in de vorm van een eerstelijnszone. De Vlaamse Overheid koos bij de implementatie van deze zones voor een bottum-up methode. Zo kregen we in juli de opdracht om met heel wat partners in gesprek te gaan en een consensus over de geografische afbakening te bekomen. De enige deadline voor het aanvraagdossier was 31 december 2017. Dankzij het engagement van velen stelden we een compleet dossier samen en konden we tijdig de verplichte handtekeningen verzamelen. Op 22 december werd de aanvraag voor de zone Noord Antwerpen naar het Agentschap Zorg en Gezondheid verzonden.

In 2018 kregen we de goedkeuring van het Agentschap om verder te werken met deze eerstelijnszone. In het komende jaar moeten we elkaar leren kennen en samen vorm geven aan onze eigen eerstelijnszone. daarbij worden we ondersteund door de pilootprojecten o.b.v. Flanders Synergy en de transitiecoaches die Vlaanderen hiervoor tewerkstelt. De bedoeling is dat we met een kleine groep (veranderteam) antwoorden formuleren op enkele vragen en deze antwoorden aftoetsen bij de grote groep van partners die onze zone rijk is (veranderforum).  

Er is dus nog geen sprake van een zorgraad, structuur of VZW, dat houden we voor in 2019.

 

Lees ook: uitnodiging veranderforum

 

 

Wijziging Voortraject Diabetes

Nieuw: gratis educatie

Vier gratis sessies educatie per kalenderjaar onder volgende voorwaarden:

 • Op voorschrift van de huisarts EN
 • Patiënt is tussen 15 en 69 jaar oud EN
 • Patiënt heeft een cardiovasculair risico (BMI > 30 en/of arteriële hypertensie)

Naargelang de noden van de patiënt kan de educatie door volgende zorgverleners gebeuren:

 • Diabeteseducator: informatie over ziekte en levensstijl (individueel en/of in groep)
 • Diëtist: educatie diëtetiek (individueel en/of in groep)
 • Apotheker: aansporen tot therapietrouw (individueel en/of in groep)
 • Verpleegkundige: opvolgingsbezoek / zelfmanagement ondersteuning (individueel, aan huis)
 • Kinesitherapeut: aansporen tot lichaamsbeweging (in groep)

Volgende info moet op het voorschrift vermeld worden:

 • Patiënt zit in een voortraject
 • Zorgverlener die de educatie moet geven
 • Aantal sessies
 • Aard van de sessie (individueel of in groep, combinatie is mogelijk)

Bijkomende info:

 • Derdebetalersregeling kan worden toegepast

Na afloop ontvangt de huisarts een verslag