Lokale Multidisciplinaire Netwerk 

Noord Antwerpen

Missie en visie

Missie

Het LMN is een Lokaal Multidisciplinair Netwerk dat instaat voor de organisatie en coördinatie van de zorgtrajecten in de werkregio. Daarnaast ondersteunt het LMN zorgaanbieders op de eerste lijn en gespecialiseerde zorgverstrekkers om zorgtrajecten aan te gaan en op te volgen. Door vorming, overleg, netwerkvorming en samenwerking stimuleert het LMN multidisciplinaire samenwerking met als doel de zorg rond chronische ziekten te optimaliseren.

 

Visie

De Lokale Multidisciplinaire Netwerken werden ingericht in het teken van de zorgtrajecten voor de chronische aandoeningen Diabetes Mellitus Type 2 en Chronische Nierinsufficiëntie. De ondersteuning van huisartsen en andere zorgverleners bij deze zorgtrajecten is nog steeds een belangrijke taak die de zorgtrajectpromotor opneemt. Het is echter niet meer de enige groep patiënten waar het LMN zich voor inzet. De groter wordende groep chronische aandoeningen valt onze samenleving aan en daar kunnen we als LMN niet omheen.

Vanuit die optiek worden ook andere projecten gerealiseerd voor (chronische) patiënten. Centraal in alle projecten blijft ‘multidisciplinaire samenwerking’. Het LMN faciliteert overleg tussen zorgverleners. Elkaar echt leren kennen resulteert in een groter vertrouwen en dat is noodzakelijk om aan gedeelde zorg te kunnen doen. Om die visie te verwezenlijken zetten we in op onderstaande pijlers.

Het LMN zet zich in op enkele pijlers:

  • Interprofessionele zorg
  • Ondersteuning bieden in de digitale ontwikkelingen
  • Aanspreekpunt voor zorgtrajecten
  • Netwerken

Interprofessionele zorg

Door kostenbesparende maatregelen worden patiënten anno 2017 veel meer door de eerste lijn gezien en behandeld en is de zorg door de tweede lijn verminderd. Denk daarbij aan de verkorte ligtijd en de aanpassing van conventie naar zorgtrajectpatiënten. Met verminderd bedoelen we de kwantiteit, zeker niet kwaliteit. Artsen uit de tweede lijn zetten zich al te graag in om een sterk transmuraal beleid op te zetten. Het LMN is hierin de facilitator die alle zorgverleners rond de tafel brengt, dit resulteert bijvoorbeeld in een zorgpad alternerende zwangerschapsopvolging.

Ondersteuning bieden in digitale ontwikkelingen

Doorheen het zorglandschap blijven vragen over gegevensdeling de kop op steken. Door de digitale gegevensdeling kunnen we veel sneller aan belangrijke medische gegevens. Denk maar aan het belang van een SumEHR. Er is al veel mogelijk, al heeft Ehealth nog een hele weg af te leggen. De evoluties volgen we als LMN op de voet. Zo kunnen we zorgverleners ondersteunen a.d.h.v. bijscholingen over het eigen EMD-programma en nieuwe toepassingen.

Zorgtrajecten

Zoals hierboven werd geschreven zou het LMN niet bestaan zonder de ontstaansgeschiedenis van de zorgtrajecten. De zorgtrajectpromotor is het aanspreekpunt bij uitstek voor vragen over zorgtrajecten. Alle betrokken zorgverleners kunnen terecht met vragen over contracten, regelgeving, doorverwijzingen,… Om zorgverleners zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het nodig de actuele regelgeving steeds goed op te volgen ook door contacten met de mutualiteiten. Zo kunnen we zorgverleners actief informeren over wijzigingen.

Netwerken

De woorden samenwerken, interdisciplinair, multidisciplinair en gedeelde zorg kwamen al meerdere malen voor in deze visietekst. Het kan dan ook niet verwonderen dat netwerken een sleutel is tot succes. Het LMN zet zich dan ook in om jaarlijks een netwerkdag te organiseren waarbij elkaar leren kennen naadloos gecombineerd wordt met bijscholing. Ook via onze online webstek proberen we zorgverleners dichter bij elkaar te brengen.